Medlemmer forlader bestyrelsen i DTF

18. marts 2011

Åbent brev fra Per Sørensen (næstformand i Dansk Tennis Forbund), Hans Christian Andersen (kasserer i DTF) og Anne von Glasow (menigt bestyrelsesmedlem)   

Kære bestyrelseskolleger,

Det frivillige arbejde i Dansk Tennis Forbunds bestyrelse, hvor drivkraften er passionen for dansk tennis, har for os været en stor udfordring. Det er et hverv, som har krævet mange timers arbejde samt et stort personligt engagement.

Det er med stolthed, vi kan se tilbage på mange beslutninger i mærkesager til gavn for dansk tennis samt det kontinuerlige arbejde med de overordnende mål og strategier i forhold til de til enhver tid økonomiske rammer.

Dansk tennis har et meget kompetent og velkørende sekretariat dygtigt ledet af direktør Niels Persson, som er en uvurderlig sparringspartner for bestyrelsen.

Den seneste bestyrelsessag, hvor syv bestyrelsesmedlemmer i januar gav formand Henrik Klitvad et mistillidsvotum, har været en stor belastning for samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er som bekendt sammensat af en valgt formand, tre valgte bestyrelsesmedlemmer samt fire unionsformænd. To unioner, Sjælland og København, trak senere deres mistillidsvotum tilbage.

Bestyrelsen har nu ved fælles hjælp indgået en fornuftig fremadrettet aftale med Henrik Klitvad, således at Henrik Klitvad kan fortsætte som formand uden afstemning.

Imidlertid ønsker næstformand Per Sørensen og kasserer Hans Christian Andersen, som begge er på valg den 19. marts, ikke at genopstille til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Anne von Glasow, som ikke er på valg i år, ønsker i denne anledning at trække sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Med venlig hilsen,

Per Sørensen, næstformand
Hans Christian Andersen, kasserer
Anne von Glasow, bestyrelsesmedlem