Klitvad vandt magtkampen

18. marts 2011

Klitvad spillede højt spil – og vandt. Alvorlige beskyldninger om magtmisbrug og manglende tillid fra bestyrelsen fik Henrik Klitvad til at stille sit mandat til rådighed næsten to måneder før generalforsamlingen. Siden har det bølget frem og tilbage med beskyldninger, og der er rullet hoveder i unionerne og dermed også DTFs bestyrelse.

Udefra lignede det, at ledelsen af dansk tennis var i total opløsning. Den officielle forklaring på mistilliden var en sag om tildeling af officialemblemer. Den lader vi lige stå et øjeblik.. 

Og det i en tid, hvor der er bred enighed om, at krisen kradser og anklagepunkterne har i debatten været mange: manglende håndtering og plan for sporten efter reduceret tilskud fra Team Danmark, manglende talentudvikling, sponsorflugt, dårlig kommunikation i forbundet mv.

Hvis man vil vælte en formand og dermed destabilisere hele systemet, skabe mistillid, sætte rygter i omløb mv. så må man være sikker i sin sag. Det skal være alvorligt. Meget alvorligt. Al andet er ren amatørisme og komplet håbløs ledelse og svigt af det ansvar man er blevet betroet.

Godt nok er arbejdet ulønnet, og der er god grund til at takke de mennesker, der knokler for at rejse sporten. Men Klitvad-sagen har blotlagt alvorlige ledelsesmæssige problemer i tennisdanmark, og man kan kun håbe på, at den bestyrelsen har lært lektien.

Vi andre ser måbende til imens. Og mon ikke sagen får yderligere konsekvenser.

 

Følgende orientering fra DTFs bestyrelse er at på DTFs hjemmeside:

Det er en stor glæde, at vi kan oplyse, at bestyrelsen gennem positiv dialog af hensyn til dansk tennis har løst den seneste tids politiske uro. Vi er derfor sikre på, at arbejdet i hele Dansk Tennis Forbund kan fortsætte konstruktivt efter generalforsamlingen den 19. marts i Roskilde.

Bestyrelsen har i samarbejde oplistet nedenstående punkter, som, bestyrelsen vurderer, er formålstjenlige og fokusrelaterede for det fremadrettede konstruktive samarbejde for bestyrelsen i Dansk Tennis Forbund.
Der er enighed om, at bestyrelsen på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen udarbejder en ny forretningsorden, indeholdende bl.a. punkterne: 

1. Bestyrelsen og dets medlemmers mødeplan. Møder skal tage udgangspunkt i den fælles politiske strategi.
2. Referat og orientering fra møder og udvalg.
3. Orientering om kommende og gennemførte aktiviteter.
4. Anvendelse af kompetencer inden for bestyrelsen; herunder løbende sparring via telefon og mail.
5. Budgetanvendelse for bestyrelsen; herunder oplistning af budgetrammer og kravspecifikationer for bestyrelsen.
6. Retningslinjer for bestyrelsens akkrediteringer og repræsentation ved nationale og internationale begivenheder. 

Derudover vil der blive arbejdet på at fordele opgaver og roller for det kommende bestyrelsesarbejde.

Formand Henrik Klitvad har påtaget sig det fulde ansvar for sin handling og beklager selvfølgelig den fremsendte e-mail til forbundets direktør af 29. december 2010, og at mailen i den forbindelse har givet anledning til unødvendig tvivl om det nødvendige samarbejde med bestyrelsen.

Henrik Klitvad vil naturligvis fremover prioritere samarbejdet med bestyrelsen, unioner, den nuværende direktion samt ansatte højt.

Desværre har ”e-mail-sagen” været genstand for debat i pressen og diverse fora, hvilket ikke har været tilsigtet af nogle af parterne. ”E-mail-sagen” er nu blevet håndteret internt i en god og positiv dialog. Det betyder,at bestyrelsen ikke ønsker, at Henrik Klitvad stiller sit mandat til rådighed på generalforsamlingen. Henrik Klitvad fortsætter derfor som formand for Dansk Tennis Forbund.

Alle ser fortrøstningsfuldt, klogere og med fornyet energi frem mod det videre arbejde for dansk tennis og hele Dansk Tennis Forbund.

Vi beklager den seneste tids politiske uro. Nu skal vi igen tale tennis på tværs af hele landet samt arbejde målrettet videre mod nye tennisresultater til glæde for hele dansk tennis.
 
Bestyrelsen, Dansk Tennis Forbund