Dragør Tennis

19. marts 2010

Dragør Tennis har siden 2005 haft en fuldtidsansat Tennischef, og udvidede i 2008 staben med yderligere en fuldtidstræner. Det er denne stilling der nu ønskes besat. Dog er der mulighed for fleksibilitet omkring det endelige antal timer alt efter fælles ønsker.

Vi har et ønske om, at der i stillingen indgå såvel timer på banen, som timer til administration, og det forventes derfor som udgangspunkt, at ansøgeren kan motivere sig til, og har kompetencer på begge områder.
 
Træneren ansættes i en periode på 1 eller 2 år efter begge parters ønske. Stillingen er opdelt i en sommer- og en vinterperiode. I perioden fra 19. april til 30. september arbejder træneren på fuld tid. I perioden fra 1. okt. til 31. marts betales timeløn eller evt. fast løn efter det antal timer, som træneren er allokeret til. I vinterhalvåret kan træning suppleres med træning i andre klubber, hvis dette måtte ønskes.

Dragør Tennis har et bredt udbud af såvel træningsaktiviteter som sociale arrangementer, og træneren skal have lyst til, at tage ansvar for at gennemføre og udvikle begge dele. Specielt for tennisskole, minitennisskole og motionistafdelingen er det ønsket, at det nuværende tilbud kan udvikles og forbedres yderligere, både hvad angår træning og øvrige arrangementer.

Målsætningen for klubben er, at man via denne fortsatte udvikling af tilbuddene, kan opnå at have i alt 250 ungdomsmedlemmer, med omkring 200 spillere tilmeldt træning. På motionistsiden er det ønsket, at man kan gå fra de nuværende 380 medlemmer til ca. 500 medlemmer.

I Dragør Tennis ligger det overordnede ansvar for træningen hos Tennischefen. Men det forventes, at den nye Tennisskolechef kan tage ansvar for og udvikle denne del sammen med Tennischefen, og derudover være med i processen omkring udviklingen af de øvrige tilbud.

Tennistræneren har ideelt set følgende profil:
– relevant træneruddannelse
– kan håndtere såvel en junior som en veteran
– kan motivere ung som gammel
– har respekt for det bestående og forstår i dette lys at udvikle nye koncepter
– er engageret og har ønsket om at være med til at opbygge fremtidens tennisklub
– Selvstændigt kan planlægge og gennemføre såvel den faste træning som øvrige trænings/sociale arrangementer

Dragør Tennis betaler en konkurrencedygtig løn og ønsker tiltrædelse fra 19. april 2010, men er interesseret i at høre fra ansøgere, som eventuelt først kan tiltræde jobbet senere i 2010. Ansøgning sendes til formand Jan F. Hansen, Wiedersvej 14, 2791 Dragør eller på e-mail til jfhbark@gmail.com hurtigst muligt og inden 1. April 2010.

Ønsker du at vide mere om jobbet kan du tage kontakt til Tennischef Emil Bødker på tlf. nr. 51 90 86 01 eller E-mail Tennischef@gmail.com. Se mere om Dragør Tennis på www.dragoertennis.dk