Dansk Tennis Forbund søger holdninger til turneringsstrukturen

18. november 2014

Spillere, trænere, og andre tennisinteressenter har nu mulighed for at give deres mening til kende om den danske turneringsstruktur. Dansk Tennis Forbund har nemlig udsendt et offentligt spørgeskema, hvor alle kan komme med deres inputs.

Gennem det seneste halve år er debatten om turneringsstrukturen i dansk tennis intensiveret, og fra Dansk Tennis Forbunds side er det blevet besluttet, at turneringsstrukturen skal revideres.

En ny turneringsstruktur er allerede diskuteret med en række danske tennisklubber, men nu har Dansk Tennis Forbund besluttet at involvere alle der måtte have en interesse i emnet. Mandag har forbundet nemlig offentliggjort et spørgeskema, hvor alle med den ene eller anden form for interesse i tennis kan give sin mening til kende om turneringsstrukturen.

Det er vigtigt for Dansk Tennis Forbund, at alle klubber og dedikerede tennisentusiaster byder ind med idéer til, hvorledes optimale turneringsstrukturer potentielt tager sig ud. DTF lytter, og DTF vil ikke trække modeller ned over især klubber, som ikke har haft mulighed for at give deres meninger til kende”, lyder argumentet fra DTF’s direktør Sune Irgens Alenkær på Dansk Tennis Forbunds hjemmeside.

Spørgeskemaet handler om alt fra, om man skal kunne udbyde puljeturneringer i stedet for kun cupturneringer til, om hvad der er vigtigt for, at en turnering er god. En revideret turneringsstruktur er planlagt allerede fra år 2015, men mange inputs kan fortsat nå at blive taget til efterretning.

Rigtig mange elementer på både junior- og seniorsiden er til diskussion og åben debat, og målsætningen er selvklart at forbedre turneringsoplevelsen for spillere, klubber og andre interessenter. Glemmes må det ej heller, at Team Danmark er en væsentlig samarbejdspartner i denne optimeringsproces, vi har indledt”, siger Dansk Tennis Forbunds direktør.

Spørgeskemaet kan til interesserede findes her og skal besvares senest søndag den 30. november.

Se alle spørgsmålene samt Tennissporten.dk’s svar:

Spørgsmål: Jeg er turneringsansvarlig/divisionsansvarlig/holdkaptajn/spiller/klubleder/træner/forældre/andet
Svar: Spiller og Tennisredaktør

Spørgsmål: Hvor gammel er du?
Svar: 20-30 år

Spørgsmål: Synes du, at der skal være mulighed for at udbyde puljeturneringer i alle rækker? Puljeturneringer giver mulighed for flere kampe i en turnering modsat cupturneringer, hvor spillere kan risikere kun at få én kamp.
Svar: Ja (alle rækker). Puljeturneringer er kommercielt mere interessante, da de giver øgede mulighed for overraskelser, samt mulighed for, at de bedste spillere også kan møde hinanden tidligere i turneringerne.

Spørgsmål: Synes du, at nogle turneringer skal udbydes med afkortede kampe, så det bliver muligt med kortere turneringer? Fx start ved 2-2, match tie-break, evt. kun i indendørssæsonen.
Svar: Ja (alle rækker). Hvorfor ikke? Hvis nogen ser en interesse (evt. også kommercielt) i kortere kampe, skal det da prøves? Kortere kampe vil også have større interesse for TV, da de er lettere at plan/programlægge.

Spørgsmål: Hvad mener du er formålet med at spille turneringer? (evt. flere svar)
Svar: Andet – At vinde. Turneringer, hvor man ikke spiller for at vinde, mister sin sportslige værdi.

Spørgsmål: Hvad mener du er vigtigt for at skabe en god turnering?
Svar: Her opstilles en række parametre, hvor man skal vurdere vigtigheden af disse. Tennissporten.dk har ikke valgt at svare på disse spørgsmål, da disse parametre ikke er videre relevante set ud fra et mediemæssigt synspunkt.

Spørgsmål: TennisEurope benytter en skjult U12-rangliste. Synes du, at vi også skal benytte en skjult U12-rangliste i Danmark?
Svar: Tennissporten.dk har ikke valgt at svare på dette spørgsmål, da det ikke er relevant set ud fra et mediemæssigt synspunkt.

Spørgsmål: Synes du, at det burde være frit om U10-spillere deltager i orange eller grønne turneringer hele året?
Svar: Tennissporten.dk har ikke valgt at svare på dette spørgsmål, da det ikke er relevant set ud fra et mediemæssigt synspunkt.

Spørgsmål: Mener du, at der både skal afholdes senior DM inde og senior DM ude?
Svar: Ja. Nogle spillere har deres force på hardcourt, mens andre har deres force på grus. Derfor er den samme spiller nødvendigvis ikke Danmarks bedste indendørs, fordi han er udendørs. Det vigtige er dog, at begge turneringerne er interessante både for den enkelte spiller og kommercielt. Kan man ikke skabe to interessante turneringer, skal man som minimum droppe den ene.

Spørgsmål: Skal der være én samlet divisionsholdturnering om året, så der både spilles inde og ude og dermed kun ét medaljespil? Regler for klubskifter mv. vil i så fald blive tilpasset.
Svar: Nej. Af samme grund som ved de individuelle Danmarksmester. Nogle spillere er bedst på hardcourt, mens andre er bedst på grus. Visse spillere vil derfor have fordel på visse tidspunkter af turneringen f.eks. i medaljespillet, hvilket ikke vil være sportsligt korrekt. Betyder det så, at holdturneringen ikke skal ændres? Nej, masse af ting kan forbedres ved den danske holdturnering for at gøre den mere attraktiv både for spillere og kommercielt.

Spørgsmål: Synes du, at strukturen i Elitedivisionen skal ændres? Behold den som den er? Der skal være 12 hold, men pulje 2 og 3 er kval.rækker til nuværende pulje 1    ? Der skal være 12 hold, men regler for op/nedrykning ændres? Der skal kun være 6 hold?
Svar: Der skal kun være 6 hold. Seks hold er lidt, men ikke desto mindre er der ikke gode nok spillere i Danmark til, at man kan mønstre 12 hold i Elitedivisionen. Seks hold vil give flere interessante kampe, mulighed for flere stærkere hold og dermed en kommercielt mere attraktiv turnering.

Spørgsmål: Synes du, at antallet af spillere på holdene i 1. og 2. division damer skal ændres fra 3 til 4 spillere?
Svar: Nej. Men der skal spilles fire singler og én double, hvor det er valgfrit, hvordan man stiller den sidste single og doublen op.

Spørgsmål: Skal der fortsat være match tie-break i single i divisionsholdturneringen udendørs?
Svar: Ja. En hurtig og ikke mindst spændende måde at afgøre kampe på.

Spørgsmål: Mener du, at der skal udbydes forældrefrie turneringer en gang i mellem?
Svar: Tennissporten.dk har ikke valgt at svare på dette spørgsmål, da det ikke er relevant set ud fra et mediemæssigt synspunkt.