Dansk tennis arbejder på ny turneringsstruktur

16. oktober 2014

Turneringsstrukturen i dansk tennis skal laves om. Klubberne indsender nu deres ønsker til Dansk Tennis Forbund, og basseret på de ønsker udarbejder forbundet et oplæg til en revideret turneringsstruktur.

Lige nu er Dansk Tennis Forbund og de danske tennisklubber i dialog omkring, hvordan dansk turneringstennis kan struktureres bedre. Strukturen for både de individuelle turneringer og holdturneringerne er blandt andet til debat netop nu.

Flere elementer er til diskussion både på junior og seniorsiden, og målsætningen er at forbedre oplevelsen for spillere, klubber og andre interessenter samt at øge spillerudviklingen. Fra Dansk Tennis Forbunds side lægges der stor vægt på at imødegå de ønsker, som Team Danmark har til deres samarbejde med forbundet omkring udviklingen af danske tennistalenter.

Det indebær f.eks., at man vil kigge på, hvor mange turneringer juniorspillere i de forskellige aldersklasser skal spille om året. Dertil hører, at en ændring af de danske ranglister og pointgivningen også kan komme på tale.

Vil lytte til klubbernes ønsker

Mange elementer i den danske turneringsstruktur kan derfor nå at ændre sig allerede fra år 2015. Sikkert er det dog,  at opsplitningen af herrer og damer i holdturneringerne vil stå fast. Hvordan den danske turneringskalender skal se ud, de grundlæggende principper ift. rækker og kategorier og strukturen for holdturneringer er imidlertid åben for ændringer.

Vi har ovenpå den overståede udendørssæson startet en evalueringsproces klubberne og Dansk Tennis Forbund i mellem, hvor også Team Danmark også kommer med deres inputs til den nuværende struktur”, fortæller Sune Irgens Alenkær, direktør i Dansk Tennis Forbund.

Forrige søndag var repræsentanter fra de danske tennisklubber til møde med Dansk Tennis Forbund for at netop at evaluere på erfaringerne fra de seneste år og for at drøfte turneringsstrukturen skal se ud i fremtiden. Herefter har Dansk Tennis Forbund udsendt et spørgeskema til de danske klubber, hvorigennem de har mulighed for at komme med deres inputs. Når forbundet har modtaget svar, kigger Dansk Tennis Forbunds administration på klubbernes inputs og udarbejder herefter et udkast til en kommende turneringsmodel.

Det er vigtigt for Dansk Tennis Forbund, at alle klubber byder ind mere deres input til, hvorledes de ser en optimal turneringsstuktur. Vi skal lytte til alle, og Dansk Tennis Forbund vil ikke trække en model ned over klubberne som de ikke har haft mulig hed for give deres input og ønsker til”, siger Sune Irgens Alenkær.

Skal tage hensyn til alle
For godt en måned siden ytrede fire sportschefer i danske Elitedivisionsklubber deres utilfredshed med holdturneringen for seniorer i en artikel her på tennissporten.dk. Netop strukturen for Elitedivisionen og de øvrige holdturneringer for seniorer er noget af det, der er til debat netop nu. Derudover kigges der også på de individuelle turneringer for seniorer, hvor Danmarksmesterskabet indendørs blandet andet er til debat.

Mens de Elitedivisionsklubber, der kæmper for DM-medaljer og de spillere, der spiller med i toppen af de hjemlige turneringer ønsker kommercielt attraktive turneringer, skal Dansk Tennis Forbund imidlertid forsøge at imødekomme alles ønsker, og Sune Irgens Alenkær understreger, at der skal lyttes til alle både store og små spillere.

Vores hovedmål er at skabe gode præmisser for alle. Vi skal huske på, at holdkampene er ligeså vigtige for klubberne i 3. division som for klubberne i Elitedivisionen. Vores oplæg til en ny struktur for dansk tennis skal tage hensyn til alle. Vi repræsenterer og favner hele landet, og derfor skal vi tænke i en større sammenhæng, der sikrer, at vi har en struktur, der tager højde for udviklingen af vores sport i alle aldre og på alle niveauer”, lyder det fra Dansk Tennis Forbunds direktør.

Den nye struktur for dansk tennis skal i sidste ende vedtages af Dansk Tennis Forbunds bestyrelse, som er Dansk Tennis Forbunds øverste organ.